Общинско събрание на ДСБ-Червен бряг

На 07.02.2022 г. от 17.00 ч., на ул. Паисий 8, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Червен бряг.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други