Общинско събрание на ДСБ-Чепеларе

На 29.01.2022 г. от 17:00 ч., в залата на хотел Савов, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Чепеларе.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.