Общинско събрание на ДСБ-Хаджидимово

На 01.02.2022 г. от 18.00 ч. в сладкарница „Копривлен“ ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Хаджидимово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.