Общинско събрание на ДСБ-Струмляни

На 04.02.2022 г. от 18.00 ч., в кафе „Струмляни“, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Струмляни.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.