Общинско събрание на ДСБ-Смолян

На 30.01.2022 г. от 11:00 ч. в залата на редакцията на вестник „Отзвук“, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Смолян.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.