Общинско събрание на ДСБ-Сливница

На 31.01.2022 г. от 10.00 ч. в предизборния щаб на Демократична България, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Сливница.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.