Общинско събрание на ДСБ-Севлиево

На 08.02.2022 г. от 10.00 ч., в Дом на културата Мара Белчева, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Севлиево.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други