Общинско събрание на ДСБ-Русе

На 02.02.2022 г. от 18.00 ч., в клуб на ДСБ-Русе, ул. Княжеска 15, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Русе.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.