Общинско събрание на ДСБ-Роман

На 02.02.2022 г. от 10.30 ч. на ул. Христо Бонев 3130, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Роман.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.