Общинско събрание на ДСБ-Неделино

На 27.01.2022 г. от 17:00 ч. в кафе „Наско“, до читалището, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Неделино.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.