Общинско събрание на ДСБ-Мадан

На 26.01.2022 г. от 17:00 ч., в залата на ресторант „Верту“,ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Мадан.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.