Общинско събрание на ДСБ-Лясковец

На 31.01.2022 г. от 18:00 ч. в клуба на ДСБ-Лясковец, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Лясковец.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.