Общинско събрание на ДСБ-Кресна

На 04.02.2022 г. от 17.00 ч. в Кресна, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Кресна.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.