Общинско събрание на ДСБ-Костенец

На 03.02.2022 г. от 12.00 ч. в клуба на ДСБ-Костенец, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Костенец.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.