Общинско събрание на ДСБ-Казанлък

На 02.02.2022 г. от 18:00 ч. в клуба на ДСБ-Казанлък, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Казанлък.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.