Общинско събрание на ДСБ-Ихтиман

На 27.01.2022 г. от 19.00 ч., на ул. Захари Стоянов 31, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Ихтиман.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.