Общинско събрание на ДСБ-Елин Пелин

На 05.02.2022 г. от 10.00 ч., в клуб на ДСБ-Елин Пелин, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Елин Пелин.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.