Общинско събрание на ДСБ Добрич

На 03.12.2021 г. (петък) от 18:00 ч. в клуба на ДСБ на ул. „Генерал Киселов“ 3а /партер/ ръководството на общинската организация на ДСБ Добрич свиква Общинско събрание при следния дневен ред:

1. Отчет за изборната кампания за 47-то НС.

2. Политическа дискусия във връзка с кампанията, изборните резултати и участието на ДСБ в управленска коалиция.

3. Разни.

Събранието ще се проведе при стриктно спазване на заповедта на МЗ и заповедта на главния секретар на ДСБ за провеждане на събрания в епидемична обстановка.