Общинско събрание на ДСБ-Добрич

На 27.01.2022 г. от 18.00 ч., в клуб на ДСБ, ул. „Генерал Киселов“ 3а, партер, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Добрич.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.