Общинско събрание на ДСБ-Девин

На 27.01.2022 г. от 14:00 ч., в офис Техноелектрик, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Девин.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.