Общинско събрание на ДСБ-Гърмен

На 26.01.2022 г. от 18.00 ч. в кафе „Шадоу“, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Гърмен.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.