Общинско събрание на ДСБ-Гоце Делчев

На 30.01.2022 г. от 11.00 ч. в клуб на ДСБ-Гоце Делчев, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Гоце Делчев.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.