Общинско събрание на ДСБ-Габрово

На 09.02.2022 г. от 18.00 ч., м кафе Зодияк, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Габрово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други