Общинско събрание на ДСБ-Видин

На 08.02.2022 г. от 17.00 ч., на ул. Търговска 4, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Видин.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други