Общинско събрание на ДСБ-Бяла

На 09.02.2022 г. от 18.00 ч., на ул.Панайот Волов 25, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Бяла.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.