Общинско събрание на ДСБ-Бургас

Общинското ръководство на ПП ДСБ гр. Бургас на основание чл.55 от Устава на ПП“Демократи за силна България“ .
СВИКВА НА 6ти  ФЕВРУАРИ, Неделя, ОТ 16:00 ЧАСА ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПП“ДСБ-ГР.БУРГАС, което ще се проведе в гр. Бургас, ул. „Емил де Лавеле“ № 4, (приемната на ДСБ).
Събранието ще се проведе в при следния дневен ред:

1. Анализ на изборните кампании от 2021 г.

2. Обсъждане на политическата обстановка след формирането на редовно правителство и участието на ДСБ в управлението.

3. Избор на делегати за НС на 12.02.2022 г.

4. Разни.