Общинско събрание на ДСБ-Банско

На 02.02.2022 г. от 18.00 ч. в кафе „Нова“, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Банско.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.