Отчетно-изборно събране на ДСБ-Разград

На 10.02.2022 г. от 18:00 часа, ул. Грънчарска 5, ще се проведе отчетно-изборно събране на ДСБ-Разград.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Разград.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБРазград.
  4. Избор на делегати за Национално събрание на ПП ДСБ насрочено за 12.02.2022 г.
  5. Разни.