Общинско събране на ДСБ-Димитровград

На 08.02.2022 г. от 11:00 часа, ул. Панорамен път 35, ще се проведе общинско събране на ДСБ-Димитровград.

Събранието ще бъде със следния дневен ред:

1. Анализ на изборните кампании от 2021 г.
2. Обсъждане на политическата обстановка след формирането на редовно правителство и участието на ДСБ в управлението.
3. Избор на делегати за НС на 12.02.2022 г.
4. Разни.