Общинско събране на ДСБ-Бургас

На 23 януари от 16:00 часа, на ул. Емил де Лавеле 4, ще се проведе общинско събране на ДСБ-Бургас.

Събранието ще бъде със следния дневен ред:

1. Докрад на председателя на ДСБ-Бургас.
2. Обсъждане на политическата обстановка след формирането на редовно правителство и участието на ДСБ в управлението.

3. Актуална информация относно дължим членски внос.
4. Избор на делегати за НС на 12.02.2022 г.
5. Разни.