Общинско събране на ДСБ-Благоевград

На основание чл. 55 от Устава на ДСБ Областният председател на ДСБ-Благоевград, чрез Главния секретар на ДСБ, свиква ново общинско събрание на ДСБ-Благоевград.

На 10.02.2022 г. от 17:30 часа, в залата на Адвокатска колегия Благоевград, ще се проведе общинско събране на ДСБ-Благоевград.

Събранието ще бъде със следния дневен ред:

1. Анализ на изборните кампании от 2021 г.
2. Обсъждане на политическата обстановка след формирането на редовно правителство и участието на ДСБ в управлението.
3. Избор на делегати за НС на 12.02.2022 г.
4. Разни.