Обществена дискусия

Фондация „Конрад Аденауер“ и Национален граждански форум „България“ ви канят на Обществена дискусия на 29 октомври 2013г. (вторник) от 18:00 часа в хотел „България“ – зала „Десислава“ бул. „Цар Освободител“ 4 – София (регистрацията е от 17:30 часа).

Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие ( ИПГВР )

лектор: Проф. д-р Вили Лилков – физик; преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски“; Общински съветник в Столична община