Областно събрание на 24 МИР

На 08.09.2021 г. (сряда) от 18:30 ч. в централата на ДСБ, председателят на 24 МИР свиква Областно събрание на ДСБ – 24 МИР, съобразно чл. 48 от устава  при следния дневен ред:

1. Отчет на изборната кампания за 46-то НС от председателя на изборния щаб на 24 МИР.

2. Избор на заместник областни председатели.

3. Доклад на народния представител от ДСБ 24 МИР, Цецка Бачкова.

4. Политическа дискусия.

5. Необходими действия за ефективна кампания за предстоящите парламентарни избори.

6. Разни.

Присъствието и гласуването могат да бъдат осъществени и чрез онлайн връзка на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/8980824223