Областно събрание ДСБ-Смолян

На основание чл.48/1/ от Устава на ПП „Демократи за Силна България“ ДСБ-Смолян кани своите регистрирани членове и симпатизанти на Отчетно-изборно събрание на Областната организация. Събранието ще се проведе на 21.02.2020 г. при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя.
  2. Политическа дискусия.
  3. Одобряване график за провеждане на общински събрания .
  4. Разни.