Областно отчетно-изборно събране на ДСБ-Видин

На 16.04.2022 г. от 18:30 часа, на ул. Търгавска 4, ще се проведе областно отчетно-изборно събране на ДСБ-Видин.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организациите на областния председателя на ДСБ-Видин.
  2. Политическа дискусия.
  3. Избор на областен председател на ДСБ-Видин.
  4. Разни.