Областно отчетно-изборно събране на ДСБ-Пловдив

На 13.04.2022 г. от 18:30 часа, в Дом на културата „Борис Христов“, ще се проведе областно отчетно-изборно събране на ДСБ-Пловдив.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организациите на областния председателя на ДСБ-Пловдив.
  2. Политическа дискусия.
  3. Избор на областен председател на ДСБ-Пловдив.
  4. Разни.