Областни събрания на 23, 24 и 25 МИР

DSB_logo  

На 23.06.2016г. – четвъртък от 18:30 часа в залата на централата на ДСБ на бул.Витоша 18 (регистрацията започва в 18:00ч.) ще се проведе  общо отчетно-изборно събрание на 24-ти МИР със следния дневен ред.
1. Доклад на регионалния координатор.
2. Избор на областен председател.
3. Избор на областно ръководство.
4.Политическа дискусия
5.Разни
Във връзка с чл. 26, т.17 и чл.49 т.2 ot Устава на ДСБ на заседание на Национално ръководство на партията проведено на 10.06.2016г. бе взето решено:
НР на ДСБ номинира Йордан Асенов Агов за областен председател на 24-ти МИР.
  На 07.06.2016г. (вторник) от 18:00ч., ще се проведе областно събрание на ДСБ София – 23 МИР в централата на ДСБ на адрес: бул. Витоша 18, вход от към ул. Кърниградска. Събранието ще протече при следния дневен ред:   1. Докад на Регионалния координатор 2. Обявявне на номинация за Областен председател от Националното ръководство 3. Избор на Областен председател 4. Избор на Областно ръководство 5. Политическа дискусия 6. Разни  
На 09.06.2016г. (четвъртък) от 18:00ч., ще се проведе областно събрание на ДСБ София – 25 МИР в централата на ДСБ на адрес: бул. Витоша 18, вход от към ул. Кърниградска. Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Докад на Регионалния координатор 2. Обявявне на номинация за Областен председател от Националното ръководство 3. Избор на Областен председател 4. Избор на Областно ръководство 5. Политическа дискусия 6. Разни]]>

Leave a Comment