Областно събрание на 24 МИР

На 02.06.2021 г. (сряда) от 18:30 ч., в централата на ДСБ, Главният секретар свиква Областно събрание на ДСБ – 24 МИР, съобразно чл. 48 от устава, при следния дневен ред:
1. Избор на областен председател и ръководство.

2. Политеческа дискусия.

3. Необходими действия за ефективна кампания за предстоящите парламентарни избори.

4. Разни