Областен съвет на 23 МИР

На 20.10.2020г (Вторник) от 18:30 ч., в централата на ДСБ на бул. Витоша 18, ще се проведе Областен съвет на 23 МИР при следния дневен ред:

  1. Насрочване на Областно събрание на 23 МИР.
  2. Започване на консултации по избора на областен изборен щаб на 23 МИР.
  3. Други организационни въпроси.

Съгласно чл.50 ал.(1) от Устава на ДСБ, в заседанията на областния съвет участват всички районни председатели, областното ръководство, кметове, заместник-кметове, общински съветници, председателите на областни клубове, народни представители.

Молим от страна на районните организации да присъства само председателя или посочен от него заместник.