Областен съвет на ДСБ – 24 МИР

На 27.05.2021 г. (четвъртък) от 18:30 ч., в централата на ДСБ, ще се проведе Областен съвет на ДСБ – 24 МИР при следния дневен ред:
1. Анализ на изминалите парламентарни избори;
2. Предложения за кампанийни и организационни действия за повишаване резултата на предстоящите парламентарни избори.
3. Номинация на областен председател и ръководство на 24 МИР.

4. Избор на председател на предизборния щаб на 24 МИР.
5. Разни.
Съгласно чл. 50, ал. (1) от Устава на ДСБ, в заседанията на областния съвет участват всички районни председатели, областното ръководство, както и кметове, заместник-кметове, общински съветници, председателите на областни клубове, народни представители, които са членове на партията.