Няма да влезем в консултации с БСП

(+видео)

Екатерина Михайлова: Добър ден! Приключи заседанието на Националното ръководство на Демократи за силна България. Няколко неща разглеждахме, по които искаме да споделим нашите позиции. Разбира се, хода на кампанията за отворените предварителни избори, които се провеждат вътре в Синята коалиция. Как протичат кампаниите, основните послания. За това и днес участва в пресконференцията кандидата ни за кмет г-н Прошко Прошков, който ще развие и част от идеите, които има за София пред вас. Но освен темите по кампанията и София, която разбира се е много важна, имаше и други теми, които обсъждахме, а именно позицията на Демократи за силна България относно внесения проект за промяна в Конституцията. А така също и въпросите свързани с данните за безработица, Националния статистически институт и нещата, които се случват в тази сфера. Нещо, на което г-н Радан Кънев ще се спре.

Аз започвам с темата за промяната на Конституцията. Вие може би сте видели, че там не фигурират нашите подписи. Причините са две. Едната е, че на срещите, които провеждахме с финансовия министър и неговия екип, г-н Симеон Дянков, ние споделихме възражения в посока на това как ни се предлагат тези предложения. А именно, най-вече за квалифицираното мнозинство от 2/3 за приемане на промяна в данъци или пък въвеждането на нови данъци. Аргументите ни тогава, а и сега са абсолютно принципни, политически, парламентарни и отстоявани като позиции много преди нас от много политици в много страни по света. Тоест, нищо ново няма да казваме. Пред вас казваме следното, определянето на данъците е основно нещо свързано с това как се управлява една държава, как се събират приходи и как се разходват тези приходи. Това е приоритет на всяко управление. Това е приоритет и позиция на всяка опозиция, на всяка политическа партия. Поглеждайки как са протичали кампаниите и в България ще видим, че всеки път, всяка от политическите сили един от най-големите аргументи, които има е това как трябва да бъдат определяни данъците, в какви размери те да бъдат. Да бъдат повишени или да бъдат понижени. Това е политическа позиция. Това е още нещо, след като се сформира парламента, основен инструмент на управляващите.

Ние смятаме, че въвеждането на 2/3 ще създаде много голям политически и финансови проблеми на страната. Политически това означава, че което и да е управляващо мнозинство няма да може да провежда своята политика. Което и да е правителство няма да може да провежда своята политика, защото ще трябва да търси подкрепа от опозицията, за да прокара своите управленски идеи. Понякога сме имали, както в миналия парламент, високо управляващо мнозинство като състав на Тройната коалиция, което няма да е проблем за 2/3-ти. Но нормалното, обичайното е обикновеното мнозинство. Обикновеното мнозинство, което избира правителство. Не 2/3-ти, а 50 плюс 1 и то обикновено мнозинство. Не говорим за квалифицираното 121. С обикновено мнозинство избираме правителство и не му даваме възможност да провежда политика. Аргументите, че може да избере българския народ някой, който да предложи лоши идеи не са предложения и идеи на една демократична, парламентарна държава. Защо? Народът казва кой да ни управлява. Той ще даде правото на тези, които изберат да определят и фискалната политика. А това не е само фискална политика, това е и инструмент на управление. Това са дългогодишни борби, които парламентът е водил с монарсите, връщам назад във времето, за да може парламентът с обикновено мнозинство да определя управлението на страната.

Затова ние не можем да подкрепим това, което е внесено от колегите ни народни представители. Аргументите ни сме ги споделили пред финансовия министър. Той няма да ги чуе за първи път днес, но предполагам, че има депутати от управляващото мнозинство, които ще ги чуят за първи път от нас изговорени публично.

Вторият аргумент, заради който не сме подписали, който е разбира се техническия е, защото просто не ни е предложен. На нас лично никой не ни е предложил официално да подкрепим с подписите си този документ. Може би аргументите са, че се знае, че ние имаме, специално в ДСБ резерви, които сме споделили с колегите си в Синята коалиция, където имаме различни позиции. Знаете, че публично поне беше обявено от г-н Мартин Димитров нещо по-различно от това, което сме заявявали ние. Днес заявяваме вече като официална позиция на партия Демократи за силна България.

И така плавен преход към финансово-социалните и икономически въпроси, а също така и г-н Прошков има тема, която е свързана с бюджет и финанси.

Радан Кънев: За да бъде съвсем плавен прехода, ще кажа още едно изречение по отношение на това квалифицирано мнозинство за определяне на данъчни закони. Данъчното законодателство, фискалната политика от както има подобие на демократично управление в западния свят е отговорност на правителството и подкрепящото го парламентарно мнозинство. А не абстрактна отговорност на всички, на 2/3-ти или ¾-ти или колкото и да са от народните представители. Не е отговорност на опозицията. Тук идваме до момента, в който българското правителство, лично премиерът, финансовият министър и министърът на социалната политика прехвърлят отговорността за един видим провал в така наречената пенсионна реформа от миналата година върху г-жа Христина Митрева, председател на НОИ. Това беше преди 1 седмица, а миналата седмица прехвърлят своята отговорност за видимия провал в политиката по заетостта върху Статистическия институт. Разговаряхме, че това не е за първи път. Ръководител на “статистиката” беше сменян и от Тройната коалиция, защото им носи лоши данни. Това е “да махнем вестителя вместо да анализираме данните”. Тъй като ръководството на Статистическия институт изглежда, че се уплаши и научи примера с г-жа Митрева и млъкна, тогава ние ще трябва да кажем нещо много важно. Националният статистически институт изчислява безработицата по данни, които са одобрени от Евростат. Методиката важи в целия Европейски съюз. Методиката важи в България от 2006г. Данните за ръст на безработицата с 3 пункта по тази методика са сравнени с данни изчислени по същата методика и са абсолютно неоспорими по тази причина. Каквото и да говори г-н Младенов фактите са верни, а верни са и нашите предупреждения от септември и октомври 2010г., че тъй наречената “пенсионна реформа” и доста други мерки свързани с осигуряването, минимални осигурителни прагове, праговете за самоосигуряващи се лица ще доведат до напускане на хора в сивата икономика. До обезкуражаване на хора от малкия бизнес, които ще спрат да работят. Предупреждавахме, че потреблението в България продължава да намалява, което води до спад на доходите и съответно тези уж малки проценти увеличено облагане се превръщат в много по-голям процент от реалния доход. Днес ефектът е налице. Имаме намалена заетост. Много по-голям брой обезкуражени лица на пазара. Хора, които напускат България и съответно също поставят под много голям натиск социалните системи. А графиката, която министър Младенов и премиерът Борисов ни показваха миналата година, с една червена и една синя линия, вече е невярна. Техните 15 годишни разчети за преодоляване на дефицита в НОИ са вече сбъркани. И това всичко са неща, за които ние предупреждавахме. Налага се много бързо да бъдат променени практиките на управление в тази сфера и това е едно от нещата, за които г-н Прошков ще ви говори.

Прошко Прошков: Това, на което искам да обърна внимание в контекста на предлаганата промяна в Конституцията от страна на подписалите е следното. Вместо да се създава блокиране на фискалната политика на всяко едно правителство искам да припомня на г-н Борисов неговото битие на кмет преди 2 години. И неговата заявка за това, че настоява държавата да връща част от данъците на физическите лица на територията на общините, където те създават своя продукт и получават своето възнаграждение. Ние бихме подкрепили подобна промяна в Конституцията, която гарантира финансова децентрализация и най-сетне независимост на общините от държавата. Нещо, премахнато от правителствата на НДСВ и Тройната коалиция. Една устойчива политика на зависимост на общините от една централна държава. На невъзможност на това те да имат инициатива. Да бъдат стимулирани и по отношение на трудовата миграция, разкриването на работни места на тяхна територия. Нека да призовем вносителите да направят такава промяна. 50% по време на правителството на ОДС от данъците на физическите лица оставаха в общините. По този начин те имаха инструмент, с който да оперират. В крайна сметка, за финансова децентрализация, за оперативна децентрализация в България се говори от много години. Съществува и такъв орган към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, който има препоръки в този дух. Защо не изпълняваме собствената си стратегия за децентрализация? Защо не развържем общините от влиянието на държавата? Това е нашият аргумент. София е град, който поема и доста от околните, от периферните градове. Хора, които идват всеки ден, мигрират трудово, работят и се връщат. София поема като инфраструктура, като обслужване и тези хора. Справедливо би било да оставят част от данъците в местния бюджет. Това е промяна, а не това което в момента … блокиране на фискалната политика на правителството. Такова нещо ние бихме подкрепили.

Екатерина Михайлова: Имате думата за въпроси.

Ще преговаряте ли с колегите от СДС за позиция на Синята коалиция по промените в Конституцията или парламентарната група ще си гласува така да се каже по съвест?

Екатерина Михайлова: Разбира се, че предстои заседание на парламентарната група на Синята коалиция за изработване на становище, но няма нищо толкова странно, ако гласуваме и по различен начин. Въпросът за Конституцията е изключително важна позиция за всяка една от партиите и няма нищо страшно, ако имаме и различия във вижданията си.

Аз ще кажа още един аргумент, който обсъждахме и пропуснахме да споменем тук и двамата с Радан Кънев. 2/3-ти дава възможност и за много сериозно изнудване от страна на групи в парламента към правителството. И не говоря за сегашния парламент, говоря по принцип. Всеки следващ парламент, всяко следващо правителство ще става заложник за своята данъчна политика и политика, която е насочена не само данъците. Това как да се развива бизнеса, какво да е поощряването му, как да бъде облекчаван, това е социалната политика. Тоест това не е данъчна политика само размерът на данъците. Малки парламентарни групи или дори отделни народни представители, както сега имаме случая с независимите, ще могат да изнудват всяко едно управление, за да станат тези 2/3 от всички народни представители. Това е много високо мнозинство. Дано тези аргументи бъдат чути и бъдат направени някои корекции в предложения законопроект. Той все още не е гласуван на първо четене. Трябва да преседи един месец в парламента преди да влезе в зала. Но това са сериозни аргументи. Те не са в никакъв случай, нито популистки, нито в някаква друга посока насочени само за една политика да говорим. Ние говорим за политика на управление, което става заложник, ако бъде прието в този си вид.

Зададохме въпрос на финансовия министър при консултациите да ни даде пример къде има такова нещо направено и не получихме отговор.

Радан Кънев: Нещо повече. Ние трябва да имаме предвид, че България е държава във валутен борд, което означава, че мнозинството в българския парламент и правителството нямат право на собствена монетарна политика. Лишавайки се от правото на собствена фискална политика това означава, че правителството абдикира от отговорност за управлението на нашите пари. Нещо което в днешния премиер не трябва да ни учудва, но се надяваме, че няма да бъде такава практиката.

От ГЕРБ заявиха, че следващата седмица ще работят за създаването на комисия, специална за промени в Конституцията. Вие ще участвате ли в тази комисия и какво мислите по повод изявления на бизнесмени и политически и икономически анализатори, че въвеждането на Пакта за стабилност ще замрази чуждите инвестиции?

Екатерина Михайлова: Разбира се, че ще участваме в комисията, която ще се създаде в парламента за промяна на Конституцията. Винаги се е създавала такава и винаги сме участвали. Там ще бъдем достатъчно аргументирани с позициите си и предложенията, които ще имаме и ще направим при гледането им. Тук само бих направила една бележка, че когато е търсено високо съгласие и е минавала Конституцията безпроблемно през парламента и е подкрепяна почти от всички или от всички политически групи, първо се създаваше такава комисия. В тази комисия се изработваха текстовете. Тя предлагаше на парламента тези текстове. По този начин направихме първата поправка на Конституцията, която беше свързана с перспективите и с възможността България да стане член на Европейския съюз и трябваше да направи такива промени. Тоест първо търсим съгласието, намираме го, изработваме текста и тогава много по-лесно преминава през зала. Тук е избран друг подход. Всеки парламент, всяко мнозинство си има своите решения и те не всеки път са едни и същи, но ще участваме. А относно втората част, финансовата дали няма да блокира инвестиции …

Радан Кънев: Не съм запознат с тези предупреждения, така че ще ми е трудно да коментирам. Но лишаването на правителството от всякакви лостове да влияе върху публичната финансова рамка не е добър знак за инвеститорите. Защото когато нещо е зле те очакват някой да може да го поправи, а не да има пазарлъци за сглобяване на 2/3-ти мнозинство от един парламент, който се управлява от правителство на малцинството. Представете си какъв парадокс. Ние нямаме обикновено мнозинство в това Народно събрание.

Ще участвате ли в евентуални консултации за вот на недоверие, както казва Сергей Станишев? И в същото време как ще коментирате доклада на “Уикилийкс”, поредния, този път за Румен Овчаров и зависимостта на България от Русия?

Екатерина Михайлова: Това последното за Румен Овчаров и Русия са неща, които ние сме ги казвали и няма нужда да ги четем в доклади, които сега излизат. Това са позиции и то съвсем конкретни при всеки казус и случай, който е възниквал в страната и по време на управлението на Станишев, когато министър беше Румен Овчаров. И сега предупреждаваме всеки път, когато виждаме, че Русия засилва натиска върху управлението на страната. Така че това не са нови неща. Нямам какво да коментирам, защото ние сме ги казвали. Те са верни. Като позиция ние сме ги заявявали много пъти.

Дали ще участваме в консултации за внасяне на вот на недоверие. В такива консултации с БСП никога не сме участвали и няма да участваме. Друг е въпроса каква ще е позицията ни след като видим какво е положението с внесения вот на недоверие. Ако ние имаме желание да внасяме вот на недоверие и търсим позиции ние ще предприемем своите инициативи.

Това, че няма да участвате в консултации, не означава автоматично, че няма да подкрепите вот на недоверие в съгласие с …

Екатерина Михайлова: Правилно ме разбрахте. Каква ще е позицията ни – предстои да кажем.

Благодаря ви много. Лек ден.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...