НСИ да замести

Марин Райков: Здравейте. В продължение на тези консултации, които провеждаме с основните политически сили, поканих г-н Костов и г-н Димитров, за да обсъдим разбира се основната тема – темата за изборите и същевременно някои други въпроси, които за мен представляват особен акцент в ангажиментите на правителството, което ръководя, а именно – въпроса за бедността на една част от нашите сънародници, вие вече знаете, че това е тема, която е в центъра на моето внимание. Имах желание да чуя някои мисли от страна на г-н Костов и г-н Димитров. Разбира се основната цел на това правителство е да организира избори, а не да участва в тях. Казвам го по отношение на тези, които се съблазняват да превърнат служебното правителство в боксова круша, поради това, че вероятно им е по-трудно да формулират някакво друго политическо послание. По този въпрос също имахме един бих казал доста интересен диалог, включително и набелязвайки някои по-конкретни теми. Обърнах се с молба към г-н Костов и г-н Димитров да препоръчат участници в изборния борд, в писмен вид също съм изпратил молба към тях и те ще имат грижата да ми отговорят. Но бих искал преди всичко да им дам думата на тях, поради това, че те са гости. Заповядайте.

Иван Костов: Аз ще бъда кратък или поне ще се опитам да бъда кратък. По въпроса за бедността, по въпроса за антимонополните действия на правителството, ние предложихме на министър-председателя г-н Райков да предложим конкретни мерки, напълно конкретни, от типа на това как да бъде възприемана и как да се противодейства на неудържимата бедност в следствие, на която се самоубиват хора чрез запалване. Предложихме конкретни мерки как да бъдат неутрализирани злоупотребите с господстващо положение на пазара на лекарствата, в здравеопазването и т.н. Надявам се, че те ще бъдат посрещнати добре. Второ, нас ни вълнува много честността на изборите и от тази гледна точка предложихме три напълно конкретни неща на премиера, които обаче аз ще си позволя да кажа. Първото е Информационно обслужване да остане извън конкурса за броене, тъй като е създало достатъчно притеснения като държавна фирма, която може да злоупотреби с броенето на гласове. Тази работа може да извърши НСИ като участва в търга. И никой няма да заподозре НСИ, че ще извърши злоупотреба. Второ, софтуерът на броенето на бюлетините да бъде качен на страницата на ЦИК и да бъде публично достъпен, така че всеки, който желае да извърши дублиращо броене, да може да го направи. И трето, протоколите да бъдат качени в режим “онлайн”, така че да могат участниците в комисиите да сверяват протоколите, с които ще разполагат, с това, което ще се появи при броенето. Така правителството ще даде убедителни доказателства, че наистина провежда точни и честни избори. Разбира се напълно конкретни мерки сме предложили и за противодействие на купуването и контролирането на гласовете на избирателите и отправихме молба към министър-председателя регионалните дирекции на МВР да проведат срещи с всички партии, чиито представители в секционните избирателни комисии – това са 60-70 000 души, които ще провеждат изборите, да проведат срещи и там да се уточнят за съвместните действия, които ще предприемат срещу купуването на гласове. Всяка от партиите в парламента има своите щабове, има отговорни лица, има водачи на листи и те могат да бъдат ангажирани с мерки на противодействие на купуването на гласове. И други такива подобни мерки сме предложили.

Мартин Димитров: Добър ден и от мен. Смятам, че срещата беше много ползотворна, в тази връзка няколко допълнителни акцента. За нас е много важна подкрепата за малкия и среден бизнес от правителството във вид на разплащане, възстановяване на ДДС и спиране на всякакъв вид рекет, какъвто за жалост имаше в миналото. Защото тук е заетостта, тук е нарастването на доходите, тук са и инвестициите. Следващият много конкретен въпрос – защо се ориентирахме към краткосрочните мерки, които могат да бъдат реализирани в рамките на няколко месеца, е такава промяна в правилника за европейските фондове, която да осигури заетост. Т.е. не просто да бъдат харчени едни пари, всеки може да похарчи. Важен резултат от усвояването на европейските средства е да се осигури заетост. Това смятаме, че поне като начало може да бъде поставено от служебния премиер и служебния кабинет. Възмутени сме от реакцията, която чухме от КЗК по отношение на искането за определяне на монополистите в България. Беше казано на всички нас от една държавна институция, че едва ли не това не е тяхна работа. Ако не е тяхна работа, чия работа е? Има институция, която отказва да си свърши работата. При това положение не е учудващо, че имаме проблеми с монополите. Затова ние настояваме, след всички сигнали, които сме отправили към тази комисия, да продължат сигналите до съответните министри. Ясни са секторите с господстващо положение на пазара от определени “играчи”, които злоупотребяват с това. Ако питате трима души на улицата, те ще ви ги кажат. Но са необходими категорични мерки тази комисия да си влезне в ролята. Ако не – да си подават оставките. Благодаря ви.

Марин Райков: И аз ви благодаря г-н Костов и г-н Димитров. Ако ми позволите съвсем точно прицелени отговори, които не са толкова отговори, колкото споделени коментари. Започвам отзад напред с това, което казахте за КЗК. За всички е ясно, че когато говорим за идентифициране на монополите и картелните споразумения, по-скоро говорим за идентифициране на случаите със злоупотреба на господстващо положение, нека да не се използва анализа на словосъчетанието, което аз съм използвал, за да се отхвърля едно мое настояване по отношение на КЗК, което няма да бъде преустановено, т.е. аз ще настоявам категорично, лично, чрез своите министри, да получим отговор на тези конкретни въпроси не защото ние упорстваме, а защото българските граждани имат право да знаят, да видят, че ние се опитваме да направим нещо. Ако не идентифицираме обекта на действие, няма как да имаме резултат. С оглед на това, което казахте за еврофондовете. Разбира се, че това е така. Ние имаме амбицията да направим задълбочен анализ на тази тема, знаете много добре, че имаме вицепремиер на това правителство, който специално ще работи по тази тема. Много е важно да има мултиплициращ ефект от реализацията на съответни проекти. Много е важно когато реализираме един проект да не го правим, защото кмета на това градче или това село е пожелал примерно да асфалтира пътя, а действително да можем един проект да го впишем в една по-глобална концепция, мултиплицираща ефекта от съответния разход. Темата за заетостта не може да не бъде част от този подход. Бяха засегнати и много добре темите около изборите, купуването на гласове – една за съжаление порочна практика в нашата страна, която ние сме решени да се опитаме да преборим. Именно това е смисълът на този борд, който ние ще създадем, всички тези въпроси да бъдат обсъждани заедно с представителите на неправителствения сектор, с видни български общественици, с международните наблюдатели, по един изключително открит начин. Няма предложение, което да не бъде обсъдено в дълбочина и няма предложение, което да бъде отхвърлено, включително и тези, които вие направихте тук. За Информационно обслужване вече много ясно казах, на 26 март изтича срока за подаване на документи, ние сме изключително отворени, нека да видим кои са фирмите, които ще подадат документи и да преценим по един спокоен и хладнокръвен начин, коя би била най-подходяща, за да поеме тези функции, които цялото общество очаква от нея. И разбира се на последно място, но за мен по същност е на първо, е темата за бедността. Всички мерки, които ние предприемаме, тези, които аз вчера подробно изложих без да създавам прекомерни надежди, защото бюджета е направен по един много консервативен начин и ние не можем, и нямаме и желанието да не се съобразяваме с него. Търсим резерви, които са вътре в този бюджет. Имаме известни шансове някаква част от тези резерви, които идентифицираме, да насочим в тази област. Но има и нещо друго. Може би е крайно време в нашето общество да се обърнем малко повече с лице към една ценност, която е ключова за една демократична държава и това е солидарността. Много бих искал българските индустриалци или т.нар. национален капитал, хората, които имат възможности да помислят по какъв начин те могат да проявят своята солидарност, със своите съграждани в един тежък момент на изпитания.

Българският национален капитал да бъде идентифициран като носител на национална отговорност и да може да се легитимира като социален партньор. Има лични форми, по които това може да се направи, готов съм да обсъдя с тях тези форми, но ние трябва да помогнем на хората, които са в най-уязвимо положение и нямаме алтернатива. Това просто трябва да бъде направено. Възможностите на правителството са тези, които вие всички знаете. Няма да се ограничим в усилията си да идентифицираме допълнителни възможности, те не са обаче неограничени. Имаме нужда всички заедно да подадем ръка на тези хора, които са в най-голяма нужда и нещо да направим за тях. Иска ми се, мисля в момента по някаква формула на консултации с представители на националния капитал, индустриалците в България и да помислим дали не може да се направи нещо. Ценностите, свързани със солидарността, са един от основните принципи на всяка европейска демокрация. Бих бил изключително щастлив да видя как да действа в България. Крайно време е за 23 години да дадем един добър сигнал. Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...