НКД „Светослав Лучников”

Програмата за сбирките на Националния клуб за демокрация“Светосав Лучников“ за м. май 2015 г.

04.05.2015 г. Среща с Асен Агов на тема: „Изправена ли е България пред
военна заплаха?“

11.05.2015 г. Обсъждане книгата на Васил Станилов „Евридика 2033“.
Модератор: Георги Цанков. Сбирката ще е съвместно с Националния граждански
Форум „Българка“ и с Дамския литературен салон „Евгения Марс“.

18.05.2015 г. Представяне книгата на д-р Панайот Ляков „Кой уби СДС“.

25.05.2015 г. Допълнително ще бъде съобщена темата.

През периода от 1.07 до 20.09.2013 г. лятна ваканция.