НКД „Светослав Лучников”

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ „СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ“

П Р О Г Р А М А

м. май 20171.05.2017 г. Неприсъствен ден. Сбирка няма да има.

8.05.2017 г. Неприсъствен ден. Сбирка няма да има.

15.05.2017 г. Среща с г-жа Румяна Коларова. Тема: „Коалиционното

правителство ГЕРБ – Обединени „патриоти“.

22.05.2017 г. Среща с г-н Момчил Дойчев. Тема: „Новите политически и

икономически реалности“.

29.05.2017 г. Организационна сбирка на НКД „СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ“.