Неосигурените ще имат право само на спешна помощ!

Интервю на Диана Тенчева със здравния министър д-р Петър Москов за реформите в здравеопазването, които той започва с екипа си, за това какво ще плаща НЗОК чрез един основен пакет и какво ще доплащат фондовете.
– Г-н министър, кога очаквате първите резултати от промените, които подготвяте за системата?
– Още през март догодина. Тогава, вследствие на спешните мерки, които Министерството на здравеопазването (МЗ) ще предложи на парламента, ще дадем на НЗОК много възможности за контрол и за по-добро договаряне. А това ще се отрази на начина, по който договарянето се извършва, на извършваните разходи по пера при запазване на отговора на нуждите от лечение на болните българи.
– За какъв нов контрол на НЗОК говорите?
– Той е цяла поредица от мерки, свързани с това по какъв начин и критерии настъпва изписването на пациента от болницата и какъв е резултатът от лекарствената му терапия, за която плаща НЗОК. Ако при изписването очакваният резултат не е наличен и при болния не са постигнати определени показатели, това ще бъде основание НЗОК да търси други условия за следващия договорен период със съответния производител или доставчик на лекарствени средства, или със съответната болница, която е получила пари от фонда, но срещу тях не е осигурила очакваната терапия.
– Т.е. ако пациентът е изписан неизлекуван, както често се случва в момента, какво ще става?
– С помощта на законовите промени, които предлагаме, даваме прекрасен аргумент, дори “оръжие” на НЗОК, да може да договаря по-добри условия. Т.е. ако една болница системно нарушава критериите, които ще бъдат поставени, НЗОК ще бъде в правото си да потърси друг тип договорни отношения или въобще да не подпише контракт с нея.
– А до лятото на следващата година какво трябва да се случи?
– Екипът на МЗ има амбицията (а вече по проблема работи специална група) до средата на годината Наредба №40, която съдържа дейностите, покривани от здравната каса, да бъде преработена. Част от медицинските грижи, които в момента се извършват по неясни причини в болниците, да бъдат изведени в доболничната помощ.
– Кога ще заработи ефективно вторият стълб в здравното осигуряване и как доброволните фондове ще плащат за непокривани дейности от НЗОК?
– Най-напред трябва да е ясен пакетът от процедури, които те биха могли да съфинансират. Той е част от задачите на МЗ и ще направим нужното към 2016 г. доброволните фондове да имат на разположение такъв ясен пакет, че да могат да направят собствените си разчети, да предложат по максимално атрактивен начин на българските граждани възможността да се осигуряват доброволно и активно да търсят сключване на договори с тях.
– Искате да кажете, че ще става дума за точно и предварително определен обем от дейности. А колко ще струват те, това всеки фонд сам ще изчисли и предложи на българите?
– Да. А колко фонда и дали ще дойдат други големи чужденстранни играчи, никой не може да предвиди. Ако и това се случи, ще значи по-добра услуга за хората.
– Кога българите ще държат в ръцете си електронната здравна карта?
– В края на 2015 г. индивидуалният идентификатор ще бъда наличен. С него всеки един от нас ще може да ползва реализиралите се дотогава възможности за издаването на електронна рецепта, е-досие и е-фиш. Изводът на базата на доклади на НЗОК и на неправителствени организации, които са изследвали тази сфера, е, че между 18% и 20% се движат кражбите (да, точно такива са те) в системата, ако няма е-здравеопазване. А в европейските държави, където то е въведено, нивото им е около 3%.
– За какви промени в рамковия договор за догодина ще настоявате пред договорните страни – НЗОК и Българския лекарски съюз?
– В момента МЗ има ролята на наблюдател при договарянето. Но ще я променим, без да надхвърляме законовите норми. Тук нещата отново опират до това какви цели си поставяме и какви реални действия се предприемат за изпълнението им. Да вземем например детското и майчиното здравеопазване. Миналата седмица подписахме становище (а това е становището и на националните консултанти по неонатология) за категорично искане за имунопрофилактика на недоносените деца и на тези, които са с вродени сърдечносъдови заболявания. Ако мярката не се приеме за догодина, ще има проблем с подписа на министъра под рамковия договор. Дадох ви този пример заради следното – когато искаме определена сума да се изразходи по определен начин, тя трябва да е следствие от поставена цел. Т.е. ако говорим, че детското и майчиното здравеопазване са приоритет, тогава трябва да вървим в тази посока.
– Един конкретен въпрос от името на 250 българи с мозъчни аневризми, които на година се нуждаят от ендоваскуларно лечение. НЗОК в момента плаща по 10 000 лв. за терапията им, но понякога тя излиза по 20 000-30 000 лв. Има ли възможност за увеличение примерно с 5000 лв. на покриваната сума от догодина?
– Честният ми отговор е, че не. Но и в този случай влизаме в темата какви са приоритетите на МЗ и на солидарния фонд. Мозъчносъдовите заболявания, част от които са и мозъчните аневризми, са едни от най-сериозните причини за смъртност и за инвалидизация у нас. МЗ ще предложи такава промяна в начина на финансиране от 2016 г., че отношението не само към тази група заболели, а към всички останали българи със социално-значими заболявания, ще бъде различно. Не само като начин на финансиране, но и като възможност за временна и адекватна помощ.
– А застрахователите пак ли ще се превърнат във фондове, за да покриват останалите несоциално значими заболявания?
– Как е уредена възможността за допълнителното осигуряване – дали чрез него или чрез застраховане, е технологичен въпрос. Задачата на управляващото мнозинството е да осигури възможността българинът да се осигурява допълнително и срещу него да получава реална допълнителна услуга.
– Какви са първите промени в наредби, които инициирахте?
– Направо отидохме на промени в закони. Но да се спрем на това, което е факт и в момента върви за съгласувателна процедура във финансовото и другите министерства. Очакваме още в сряда (б.р. днес) част от дневния ред на Министерския съвет да бъде Концепцията за развитие на спешната помощ. Няколко правителства са писали такъв документ, но все не е стигал до гласуване от кабинета. И респективно да означава, че държавата застава зад цялостна стратегия за спешната помощ с всичко, с което разполага. Всъщност – валидиране от страна на правителството е едно от изискванията, за да можем да кандидатстваме за европейско финансиране по проекта. А така ще подменим автопарка и оборудването на различните нива от спешната помощ. Вторият документ, който съм подписал, е за промяна в преструктурирането на лечебните заведения, където въвеждаме различни приоритети от досегашния – онкология. Става дума за поставянето на акцент върху основните заболявания, които формират тежките социални показатели за лошо здраве, за кратък живот у нас, за висока детска смъртност в сравнение със средноевропейските нива.
– Как ще върви битката ви с неосигурените?
– Неосигурените, които са в активна възраст и не са социално слаби, трябва да знаят, че оставането им в това състояние вещае недобри неща. Предвиждаме в обозрим период от време – още от 2015-а, да бъде прекратена възможността за планов прием на такива пациенти. Те ще ползват единствено и само ясно регламентиран пакет при изброени спешни състояние. Т.е. разликата между осигурения и неосигурения ще стане видима!
– 43% от плащанията в сектора са нерегламентирани при средно за ЕС 21 на сто, показва докладът на БОРКОР отпреди дни. Какви действия ще предприемете в тази посока? Електронната здравна карта ли ще помогне да се намали плащането извън каса?
– И тя, и цялата електронна система за отчет, показателите за свършена работа във всяко едно от звената на здравната система ще променят тази статистика. Позволете ми известни съмнения в числата 43, 21 и т.н. Това са общи оценки и по-скоро нашите страхове, че средата е силно корумпирана. Не казвам, че тя не е корумпирана. Изходът е разходите да се изсветлят и да се минимизират начините за подобни нерегламентирани плащания. И МЗ, и НЗОК разполагат с достатъчно контролни механизми, но нека и българските пациенти бъдат активна страна в процеса. Не е имало случай да е подаден сигнал за нерегламентирано плащане и от това да не е произтекла санкция. И още нещо – ако говорим за тези плащания, те често са свързани с искането ни като пациенти: определен лекар да ни лекува, да ни оперира, дадена болница да ни приеме. Тоест това са реални нужди, които финансирането през НЗОК не покрива. Това занапред също може да стане чрез надграждане в осигуряването.
– Какво от завареното в министерството ви изненада? По-зле ли е, отколкото очаквахте?
– Аз съм на 45 г. и трудно се изненадвам извън коледните празници. Познавам състоянието на системата и донякъде дейността на МЗ. Има неща, които не съм очаквал да са толкова зле и правим всичко необходимо те да се променят. Начинът, по който е структурирана информацията, по който са взимани решения, комуникацията с другите ведомства и с ЕС, вече са предмет на ревизия.
– За какво ви молят сега хората като министър, когато ви търсят по мобилния телефон?
– Много от хората, с които сме близки, сега сигурно са сърдити, защото почти престанах да вдигам телефона си. Държа да кажа също, че дори и политическата сила, от която съм излъчен, да има собствени представи за назначения и персонални промени, аз не съм допуснал и няма да допусна каквото и да било политическо назначение в дълбоко ешелонизираната система на здравеопазването. Явил съм се на избори с обещанието, че политическите назначения трябва да останат в минало, и ще ги отстоявам. Наистина го вярвам.
АКЦЕНТ:
Ако болницата нарушава критериите и пациентът се изписва без желания резултат, НЗОК ще може и да не подписва договор с нея. А за неосигурените ще има само спешна помощ.
АКЦЕНТ:
Обявяваме обществена поръчка за е-здравеопазване. Изследванията показват, че там, където го няма, кражбите в системата са между 18% и 20%. А в европейските държави, където то е въведено, нивото им е около 3%.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...