Неделчо Беронов: Заложените в Конституцията правила не се спазват

Фокус: Г-н Беронов, кои са достойнствата на българската Конституция?
Неделчо Беронов: Конституцията се прие, когато у нас е извършена радикална промяна и в нея се отразиха трите направления, в които тази радикална промяна се осъществи. Първо, това беше вече изоставяне на властта на една-единствена партия и въвеждане на политическия плурализъм. Второто беше, че се изостави плановата централизирана икономика и се премина към пазарната икономика. И третото, което също е много важно, то е за самата структура на държавното устройство, възприе се принципът за разделение на властите. Трите основни власти- законодателна, изпълнителна и съдебна, всяка от тях зависи от другите и т.н.
Има и други достойнства, нека да ги припомня – още в началните текстове на Конституцията изрично е записано “България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната”. За съжаление, тези неща за момента, макар да са добре формулирани и изразени в Конституцията, в реалния живот не ги наблюдаваме.
Не мога да кажа, че България е правова държава, защото знаем и последните събития, а и други. Законът не е на необходимата висота. Той не е в основата на поведението и на много държавни институции, и на граждани. Не гарантира това спокойствие, достойнство, което е в основата на една правова държава.
Фокус: 16 април е Ден и на юриста. Как ще оцените работата на своите колеги?
Неделчо Беронов: Непосредствено след възстановяването на нашата държавност, след един продължителен петстотингодишен период на робство ние имаме изработване на българската, така наречена и позната, Търновска конституция, приета на 16 април 1879 г., т.е. преди 129 години. И тази Конституция по обща оценка – и на академици, и на професионални политически нива, е оценена като една от най-демократичните за своето време. Вътре наистина е отразен онзи хубав български дух, който е искал да има равенство на всички, независимо от пол, народност, вяра и т.н. Но, за съжаление, тази Конституция беше суспендирана и тя дълго време не се прилагаше в нашия живот.
Сегашната Конституция имаше радикално значение, защото в трите направления предвиди нова, различна уредба от това, което беше. В същността си това е една мирна революция – да промениш политическия строй, държавното устройство и икономиката на страната. Много сполучлив избор е, че нашият професионален празник се свързва именно с тази дата – 16 април. Аз честитя този празник на всички мои колеги и им желая от сърце сили, защото ролята на юриста в една държава, особено правова държава, каквато трябва да бъдем по Конституция, е много голямо. А в сегашния момент тя е от наистина съдбовно значение. Да са силни и да прилагат закона и Конституцията такива, каквито са.
Фокус: Кои са основните проблеми, които среща един юрист в работата си?
Неделчо Беронов: Основните проблеми са, че тези хубави неща, заложени в Конституцията, не се спазват. На първо място, ще споделя моята лична професионална тревога от поведението на Народното събрание, което не се съобрази с Конституцията, където е предвидено, че ако се прекрати предсрочно мандатът на някой съдия в Конституционния съд, която е от квотата на Народното събрание, в едномесечен срок се избира, съответно – назначава, нов член. Това е едно изискване в нашата Конституция, което не друг, а Народното събрание, пренебрегва. Това е крайно смущаващо и изключително лош пример. Повече от една година да нямаме нов избран човек, имаме едно неспазване на Конституцията.
Тя не се спазва и в много други отношения. Ето, последните събития също говорят, че нашата държавност е обезпокоително застрашена. Именно защото оня държавен орган, който съществува, за да брани законността, правата на гражданите, всъщност се превръща в свое отрицание. Той не върши тази защита на гражданите и техните права, а защитава интересите на групировки, с които се свързва. Това е много смущаващо, то уронва стабилността в държавата, застрашава държавността и ако наистина не се вземат много спешни и бързи мерки тази мъчителна операция в държавното устройство да бъде извършена, нещата в никакъв случай не могат да бъдат гледани със спокойствие от всички нас. А с тревога, и то основателна.
Фокус: Коя е основната заблуда в обществото, по отношение на служителите в съдебната система?
Неделчо Беронов: Действително критиката, която се отправя, и то нееднократно, в течение на години от Европейския съюз е правилна. Голяма част от хората в съдебната система са добросъвестни, добри специалисти, с висок морал, но има и друго, което петни нещата. У нас, нашата съдебна власт за момента не във всички случаи изпълнява основната си функция – да бъде защитник на правата на хората и именно това е довело и до понижаване на доверието на хората в съдебната власт. Това също е един много тревожен факт и там също така отдавна не се обръща внимание. А ние самите го чувстваме на свой гръб, няма защо други да ни го казват, ние виждаме тази истина, там също трябват радикални промени.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...