На четири очи с Иван Костов

Водеща Цветанка Ризова: Вече сме отново в студиото. Тук на гости ни е лидерът на ДСБ Иван Костов. Здравейте, г-н Костов.

Иван Костов: Здравейте.

Водеща: Сега, преди да заминете за Брюксел, всъщност вие се върнахте вчера от Брюксел, да кажем на нашите зрители, но преди да заминете казахте… вие като бяхте представител там на десницата в не едно заседание на Европейската народна партия, че ще поискате точно Европейската народна партия да настоява Европейският съюз да сключи едно рамково споразумение с Русия, така че да се либерализира този пазар, енергийния. Какво успяхте да постигнете, какво е всъщност, кажете?

Ив. Костов: Проблемът е в следното, че Русия отказва да ратифицира Европейската енергийна харта и транзитния протокол, т.е. отказва да либерализира търговията и достъпа до енергийните източници. Така, примерно, на тръбата на Исакча има само един-единствен доставчик, това е “Газпром”. И примерно, ако някоя фирма желае да купи газ от, да кажем, от Казахстан и да си го транспортира и да го продаде на България, не може да го направи, защото монополът не позволява. По този начин “Газпром” е единствен доставчик на газ. И за другите енергийни източници приблизително е същата ситуация. Ако се ратифицира Европейската енергийна харта, този монопол престава да съществува, става нормална търговия, има конкуренция, от която, нали, ние сме спокойни за цената, че няма да бъде монополно висока цена и да тежи на българските домакинства и на българските фирми. Другият вариант, той не е едно и също, другият вариант е, че, ако Русия не ратифицира този протокол и Европейският съюз не може да я накара тя, влизайки в световната търговска организация, да даде свободен достъп до енергийните източници. Тогава Европейският съюз да договори рамковите параметри, общите параметри, така че Русия да не прилага принципа “разделяй и владей” по отношение на всяка отделна страна. Примерно взима България и й казва – вижте, не харесвам нашия договор, вярно е, че ще продължи още четири години и аз ще губя много от този договор. Ще го предоговорим. Нарушава по този начин Русия основен принцип в международното право – pacta sunt servanda, договорите трябва да се изпълняват. Тя това може да го направи обаче винаги. Примерно, може да сключи друго дълго, трайно такова… за дълъг период от време споразумение и ако примерно не й харесва следващата година, да поиска да го предоговори отново. Точно заради това другият вариант е Европейският съюз да влезе в отношение с монополния доставчик и да договори количества и да гарантира тези количества и цените, така че Русия да не може да прилага това, което приложи срещу Украйна – да спре газта за Украйна. Тогава европейските страни да бъдат солидарни с нападнатата страна…

Водеща: Примерно…

Ив. Костов: Да. И да й предоставят тези ресурси от своите запаси. По този начин да не може да работи…

Водеща: Обаче, г-н Костов, този проблем съществува за цяла Европа. Неслучайно вие казвате, че проблемът изобщо е във връзка с целия монопол. Как пък никой друг не се сети сега, вие ли сте първият човек, който се сеща?

Ив. Костов: Не, не, напротив, всички се сещат.

Водещ: А защо не го правят?

Ив. Костов: Това е… Ами, даже, вижте…

Водеща: Ето, това е проблемът.

Ив. Костов: … съвсем наскоро в Баку се гласува една декларация на Съвета на Европа, ако не се лъжа, която прикани Русия да направи това нещо – да либерализира достъпа, ратифицирайки хартата. Европа се тревожи от тези неща, най-вече от прилагането на принципа “разделяй и владей”. С теб съм в добри отношения, ще ти дам такива условия, на теб просто ще ти дам други. Това не е начин, по който се уреждат международните отношения.

Водеща: Това е проблем на цяла Европа. Той очевидно не може да бъде решен така лесно. Как ви изглеждаше примерно в Брюксел като говорихте?

Ив. Костов: Например германците разглеждат проблема така – ако това означава нарастваща енергийна зависимост на Германия от Русия, Германия ще преразгледа своя отказ от ядрените технологии за добив на електроенергия и ще развие отново атомната си електропромишленост… промишленост за добив на електроенергия от атомни централи с оглед да запази някаква независимост.

Водеща: Това е ходът на Германия.

Ив. Костов: Примерно такъв ход.

Водеща: Обаче ние нямаме никакъв, изглежда.

Ив. Костов: Не, напротив, ние даже новата атомна централа в Козлодуй, ние я предоставяме на руска държавна фирма и отново се дообвързваме вече, според мен, ако това стане, ще бъде и окончателно, защото вече сто процента всички доставки ще бъдат от Русия. Най-лошото, аз искам да подчертая дебело, това е нестабилността на Русия като търговски партньор. Отказът й да изпълнява дългосрочни договори, този отказ не е европейско поведение. Няма в Европа страна, която да толерира, или фирми, които да толерират неизпълнение на сключен договор. Такова нещо не може да се случи. Точно заради това, ако останем с тази нарастваща и увеличим енергийната зависимост от монополния доставчик, това със сигурност ще означава много скъп газ, много скъпа електроенергия за българските домакинства…

Водеща: 10 процента, каза Румен Овчаров, защото знам, че утре горе-долу ще станат ясни параметрите на това предоговаряне и че постепенно те ще се увеличават в близките пет-шест години. Ако е 10 процента, това приемливо ли е?

Ив. Костов: Никакви проценти не са приемливи. Трябва да се изпълни договорът така, както е сключен.

Водещ: Да де, но Русия казвала… партньорите казвали на г-н Овчаров, каза той преди две седмици в студиото – ами, добре, ние тогава ще отидем на арбитраж. Пък, ако и арбитражът ни задължи ние да продължим с този договор, мислете си пък какъв договор ще сключите след четири години.

Ив. Костов: Ето, това е заплаха. Това е изнудване. Има договор. Той трябва да се спази. Когато дойдат новите условия, след 2010 година, тогава се сяда и се предоговаря съобразно ситуацията. Който е понесъл загуби, просто е бил слаб преговарящ. Не е договорил най-доброто за себе си или може би в началото е печелил, пък след това е загубил, но в този дълъг период, в който е действал договора, все пак той е преценил своите интереси. Да предоговаря България договор, който е изгоден за нея, е в ущърб на нейните интереси, на българските домакинства и на българските фирми. Повече от очевидно е. И работата на г-н министъра, Овчаров и на премиера, и на всички останали, и на министър-председателя е след десет посещения там и срещи с Путин, да отиде единайсти път и да му каже, че трябва да си изпълнява, като еврейска държава трябва да изпълнява сключените договори.

Водеща: Сега, обаче ви предлагам, защото аз задавах подобни въпроси на г-н Овчаров, които той каза, че всъщност задавате основно вие, искате ли да си припомним заедно с вас и с нашите зрители какво каза г-н Овчаров преди две седмици по повод критиките на г-н Костов.

(архивен запис)

Водеща: Как ви звучи този коментар?

Ив. Костов: Това са съветите и на Румен Петков, и на Румен Овчаров. Стане ли въпрос за нещо в България, ние или да напускаме, или да мълчим и да навеждаме глави. Арогантно е това поведение, не се говори така по теми, които са сериозни.

Водеща: Обаче нека вникнем…

Ив. Костов: Но има един аргумент, има един аргумент…

Водеща: Да, нека вникнем в аргументите, а не в тона – “Лукойл”.

Ив.Костов: Да, аргументът е икономически и е свързан с понятието монопол. Не е свързан с друго. Това са несъпоставими неща. Защо несъпоставими… горивата – бензин, нафта и т.н. и другите видове горива. И горивото за атомната централа? Защото без горивото за атомната централа, доставено от единствения доставчик по определените от него условия, тя въобще не може да работи. Докато, ако “Лукойл” не продава гориво на българския пазар, веднага ще влезе гориво от всякъде, от Европа, както много пъти се случваше, когато “Лукойл” се опитваше да вдига цените по-високо. Тогава се появяваше гориво от Румъния, от Гърция влизаше и изравняваше пазара. Тоест там няма монопол. Това е отговорът на това, което той говори. В единия случай има кой да замести и да коригира цените, в другия случай няма кой. Това е опасността и тя е към националната сигурност. Тя не е… защото някой преценява нещо по определен начин. В какво се състои особеността на монопола – че диктува едната страна и цената, и доставките. Например може Русия да каже така в определен момент – няма да доставя гориво, защото примерно вие не искате да сключите с нас договор за газта, няма да ви доставя ядрено гориво. И ако тя ни откаже, примерно да зареди централите сега, зимата, с какво ще ги заредим ние? Нали разбирате какво ще се случи на цялата енергийна система, благодарение на това, че монополният доставчик може да спре доставката и даже – ще те накажа заради това, че ти не искаш примерно нещо друго да договориш с мен. В това се състои политически инструмент В това има средство за политически натиск. В бензина и в петрола, в нафтата няма такова.

Водещ: Добре, но вие защо не искате и сте против строежа на АЕЦ “Белене”? Да ви попитам така, защото…

Ив. Костов:Защото не е доказано от икономическа, от финансова и от енергийна гледна точка…

Водеща:Добре, нека да ви задам един друг въпрос. Някои смятат, че ни просто нямаме нужда от АЕЦ “Белене”.

Ив. Костов: Няма, разбира се, че няма.

Водеща: Или ви притеснява това, че руски фирми ще я строят.

Ив. Костов: Не, няма нужда. Първо, няма нужда от такава мощност…

Водеща: Защо няма нужда? Оставаме с два реактора на “Козлодуй”.

Ив. Костов: Ще ви обясня, ще ви обясня.

Водеща: Кажете тогава.

Ив. Костов: След… ако се продадат рехабилитациите на… и новите, изграждането на мощностите в “Марица-Изток” в басейна, тогава се заместват мощностите които излязоха от строя. Тези…

Водеща: “Марица-Изток” може да поеме двата реактора, които…

Ив. Костов: Практически “Марица-Изток” 1, 2 и 3 там това, което има да се реконструира, да се обновява и да се строи, то замества тези мощности.

Водеща: Не знам, това наистина вие трябва да знаете.

Ив. Костов: Да, то е точно така. България, България има, има консумация, която в летните месеци спада под 3500 мегавата на консумирана мощност, която, ако се построят примерно два по 1000 мегавата блока, плюс тези два, които имаме, задължително единият през лятото не трябва да работи, както разбирате, защото ще подава 4000 мегавата, а пък консумацията е 3500. И всички останали…

Водеща: Е, защо пък да не изнасяме, господин Костов?

Ив. Костов: Това е чудесно. Ако намерите на кого да изнасяте е добре да се изнася.

Водеща: Оказа се, че сега сме пред криза на Блаканите, заради това, че ще ни спрат двата реактора.

Ив. Костов: Докато виждате, всички останали електроцентрали няма да могат да продадат нищо. Тоест мощностите, които България трябва да поддържа, минимум трябва да захранват 3000-4000 мегавата потребление, а максималната настъпва, ето, в тези дни, в началото на януари, която е някъде около 8000, в много студени дни може да достигне до 9000. В България има инсталирани много повече мощности от тези 9000, които са свръхнеобходимите. Има около 20-30 процента в момента резерв. Така че няма необходимост да се строят нови атомни блокове. Второ – втората причина е, че икономически не е изгодно.

Водеща: Защо да не е изгодно? Ставаме енергиен център на Балканите. Изнасяме, продаваме електроенергия.

Ив. Костов: Не ставаме енергиен… не ставаме енергиен център лесно. Ние продавахме на Турция и спряхме продажбите, защото този министър на икономиката и енергетиката не разбра договора и не можа да го поддържа, не можа да го изпълни. А трябваше да направи едно малко усилие и щеше и сега България да изнася. Не е лесно да се изнася, защото в момента се строи и се пуска нова ядрена централа в Румъния. Изобщо на пазара на електроенергията не е лесно. Всяка страна, която внася електроенергия, знае, че става зависима от подаването на електроенергия или спирането на електроенергия, зависи сигурността й от това. Самата, самата енергийна политика …

Водеща: Това лошо ли е за нас да превърнем някои съседни страни в зависими от нашата електроенергия?

Ив. Костов: Не е добре да ги превръщаме …

Водеща: Защо?

Ив. Костов: …но е добре да им помагаме, добре е да се включваме ,добре е да работим в пръстен. Добре е в моменти, в които ние имаме нужда ние да получаваме подкрепа от тях, а в моменти, в които, ето, в летния период в Гърция има голяма консумация на електроенергия, да се внася електроенергия от България и да се изравнява. Това е нормално. В Европа такива енергийни общи полета, нали, и пръстени съществуват – общи терени и територии, нали, за подаване. И между другото се развиват непрекъснато. Така че това е нормална и добра европейска практика. Нека да нарасне и обменът с Турция, нека да изнася България и към Турция . Това е едно. Но България може да го прави без да строи тази атомна централа. От икономическа гледна точка…

Водеща: Добре де, сега нали не искате да кажете, че и предишното правителство, и това са някаква група безумци, които си строят атомна електроцентрала без да имаме нужда от нея?

Ив. Костов: Искам да кажа съвсем ясно, че това правителство строи или иска да построи тази атомна електроцентрала по една нелицензирана руска технология, да приеме отпадъците, които Русия ще забрани да бъдат извозвани до руска територия, да приеме тези отпадъци от ядреното оръжие.

Водеща: А вие сигурен ли сте, че Русия ще забрани, защото господин Овчаров смята, че това е ангажимент само на руската страна.

Ив. Костов: Да, защото в договора, в закона на Русия пише, че след определена там… момент, след определени години тя ще спре да внася отработено чуждо ядрено гориво. Така че ядрените отпадъци ще останат в България и това е другата причина, поради която не е добре това нещо да стане.

И третата причина е, вече тук ще ви отговоря на въпроса – те не са безумци, но тези хора са тясно свързани с Русия. Те защитават руския интерес.

Водеща: Миналото правителство обаче, господин Костов, правителството на господин Сакскобургготски…

Ив. Костов: Да, да, и то.

Водеща: …започна инициативата АЕЦ “Белене” и тук Румен Овчаров и Станишев нямат нищо общо според мен.

Ив. Костов: Да, те трябваше да я спрат, защото абсолютно е излишна. Това са руски интереси. Да не повтарям, че е нелицензирана технологията и “Евратом” може да не даде лиценз за строителството. И аз се надявам, че няма да даде лиценз и в България…

Водеща: Пак ще кажат Иван Костов ходи в чужбина, говори срещу България и пречи на политическото й бъдеще, на икономическото й бъдеще. Сега, като го говорите това.

Ив. Костов:На базата на това, което говоря в момента…

Водеща: Ми да, надявате се “Евратом” да не ни лицензира атомната електроцентрала.

Ив. Костов: Да, надявам се, защото тя е излишна. Защото е вредна и защото ще задълбочи до край енергийната зависимост на България от Русия, което от гледна точка на националната…

Водеща: Вие си давате сметка обаче, че макар сега да имате малка група депутати и да сте в опозиция, думите ви са и думи на бивш министър-председател и те имат някакво значение. Така че наистина не смятате ли, че причинявате беда в момента от това, което казвате?

Ив. Костов: Щом казвам тези неща, дълбоко съм ги премислил и съм абсолютно убеден в тях. Знам за какво говоря и говоря с цялата отговорност и с цялата сериозност на думите, които изричам. Надявам се да няма АЕЦ “Белене”. Аз не съм привърженик за строителството на тази централа по много съображения и част от тях изложих в разговора с вас.

Водеща: Добре, а защо смятате, че съветът на коалицията е извънполитически контрол? Чух една такава реплика по повод на това, че дадоха мандат на господин Овчаров да преговаря с Русия за газа. Сега, не знам какво значи извънполитически контрол при условие, че това са лидери на трите партии, които участват в управленската коалиция. Зад тях стоят парламентарни групи, партии, а освен това и избиратели.

Ив. Костов: Формално всичко това е така, но те подлежат на парламентарен политически контрол. Защото, ако…

Водеща: Господин Станишев подлежи.

Ив. Костов: Да, но ако запитате господин Станишев, той може да каже – това е решение, взето от съвета на коалицията, където аз съм само един от участниците.

Водеща: И гласуван от българския парламент, г-н Костов.

Ив. Костов: Другите двама питайте ги. Но другите двама не подлежат на парламентарен контрол нито Симеон Сакскобургготски можете да извикате в Народното събрание, нито господин Ахмед Доган, той впрочем не идва. Така че те са вън от парламентарен контрол. Така че те са вън от парламентарен контрол. И когато има такава структура от трима души, която взима някакви изключително важни решения и не подлежи на парламентарен контрол, тя очевидно не подлежи.

Водеща: Добре.

Ив. Костов: И решенията й не подлежат. Но оттук нататък вие сте права, зад тях стои мнозинството, то облича техните решения, на тези тримата политици, в действия, в закони… Е, невинаги де, както стана със закона за досиетата.

Водеща: Точно за него щях да ви попитам, господин Костов.

Ив. Костов: Ами, тримата лидери обещаха, че ще отворят досиетата. Накрая отстъпиха и не отвориха досиетата. Отстъпиха на натиска на бившия репресивен апарат. Той просто накара мнозинството да се съобрази с неговите искания и не отвори изцяло достъпа до архива и до досиетата.

Водеща: А вие много искате, нали?

Ив. Костов: Разбира се, това е добре за цялата страна впрочем.

Водеща: Сега, аз тук съм принудена да ви кажа, че съм абсолютно съгласна с вашия патос, защото неколкократно съм изразявала личната си позиция и не е редно сега напук да ви опонирам само, за да стане спор. Така че аз…

Ив. Костов: Въпросът не е да ми опонирате.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...