Начало на инициативата „Европейско междучасие“

През февруари 2015 г. официално започвам инициативата „Европейско междучасие“. С посещение в гр. Пловдив ще дам началото на личната си програма за посещение на средни училища в България и за популяризирането на дейността на Европейския парламент и на Европейския съюз пред по-млада аудитория. През следващите четири години ще се стремя да посетя като евродепутат поне 100 български училища и да запозная максимално много ученици с дейността на европейските институции и основните ни права като европейски граждани. Посещението ще се провежда в рамките на един учебен час, в който ще има кратка презентация пред учениците, свободна дискусия, както и допълнителни викторини и дейности, които ще бъдат интересни на младежите. Ще се погрижа всяко училище, което участва в програмата, да получи специално разработени учебни помагала за качественото познаване на Европейския съюз и за основните понятия в теория на демокрацията. Като университетски преподавател и настоящ член на Комисията по култура и образование в Европейския парламент за мен ще бъде чест и удоволствие да организирам „Европейско междучасие“ в максимално много български училища.
Тази инициатива е в подкрепа на моята позиция, че гражданското образование трябва да стане задължителен предмет в средните училища в България. Подобен предмет може да даде на нашите деца основни познания за работата и взаимодействието на институциите, за нормотворчеството и прилагането на законите, както и за мястото и ролята на всеки гражданин в една демократична система. Задължителният час по „гражданско общество“ ще направи младите хора по-подготвени и ще им позволи да правят информиран избор в различни ситуации.
Инициативата „Европейско междучасие“ ще продължи до края на моя мандат като член на Европейския парламент през 2019 г. Ако сте учител или директор и имате желание Вашето училище да се включи в програмата, можете да пишете на моя екип на office@smalinov.eu.