Национално съвещание на ДСБ

Национално съвещание на ДСБ

Формат: Националното съвещание включва председателите на общински и областни организации, председателите на градските организации на общините с районно деление, председателите на национални и областни клубове, членовете на Националното ръководство, Главния секретар, народните представители, министрите и заместник-министрите, евродепутатите, областните управители, общинските кметове и общинските съветници, които са членове на партията, членовете на Националния изборен щаб, финансовия директор и административния директор на партията.

09:00 ч – 10:00 ч. Регистрация за Националното съвещание – голяма зала „Рила“

10:00 ч. Начало
*/обедна почивка по преценка на водещия/

Дневен Ред

1. Отчет на председателя

2. Политическа дискусия

3. Приемане на резолюция

4. Разни