Национално събрание на ПП „Демократи за силна България“

ДНЕВЕН РЕД
НА НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ
29 ноември 2014 г., 11.00 ч., НДК, зала 3
Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“, на основание чл.13 от Устава на ПП ДСБ, на свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2014 г., свиква Национално събрание на партията на 29 ноември 2014 година, от 11.00 часа, което ще се проведе в гр. София, пл. „България“ №1 , НДК, зала 3 в състав от 750 делегата, при следния дневен ред:
1. Политически доклад на председателя на ДСБ.
2. Дискусия.
3. Допълване на състава на Националното ръководство с избор на нови членове.
4. Утвърждаване състава на Национален изборен щаб.
5. Приемане на политическа резолюция.
Регистрацията на делегатите започва от 9.00 часа.